Duy trì thí điểm 'Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng' ở An Giang

04/01/2022 14:43

Thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Long Xuyên và huyện Phú Tân cùng với UBND Phường Mỹ Hòa và UBND xã Phú Thạnh tổ chức triển khai duy trì hoạt động “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng” (Điểm tư vấn).


Điểm tư vấn, tiếp cận, thăm hỏi và tư vấn cá nhân cho người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện

Mục tiêu của Điểm tư vấn là tăng cường sự tiếp cận của người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người sau cai nghiện và gia đình họ tới các dịch vụ xã hội và dịch vụ y tế nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người sau cai nghiện tại các địa bàn trọng điểm ở những địa phương có tỷ lệ tái nghiện và tỷ lệ lây nhiễm HIV cao, làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, phục hồi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong thời gian thực hiện thí điểm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng bộ tài liệu quy trình tư vấn, trợ giúp người nghiện ma túy và  hướng dẫn xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai duy trì mô hình hoạt động Điểm tư vấn. In ấn và chuyển phát tài liệu cho Điểm Tư vấn. Xây dựng, phổ biến tài liệu hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ Điểm Tư vấn: quy trình và kỹ năng tư vấn cho người cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng, tài liệu hướng dẫn nội dung và kỹ năng điều hành sinh hoạt nhóm tự lực của người cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện, tài liệu hướng dẫn quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy và người sau cai nghiện, in ấn và chuyển phát tài liệu cho cán bộ Điểm tư vấn. Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng và phương pháp làm việc với người nghiện ma túy cho cán bộ “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng” và cán bộ chuyên môn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Long Xuyên, huyện Phú Tân. Định kỳ tổ chức họp giao ban giữa Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội với UBND xã và Điểm tư vấn để kịp thời tháo gỡ và hướng dẫn hoạt động cho phù hợp với mục tiêu, kế hoạch thí điểm.

Các Điểm tư vấn đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, phường với các nội dung: thông báo, giới thiệu về điểm tư vấn, thời gian, địa điểm hoạt động của Điểm tư vấn, kế hoạch hoạt động, vận động người dân, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện tham gia để được tư vấn và điều trị nghiện, phòng chống tái nghiện, các chủ trương, văn bản và chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện. Thời lượng phát thanh, bình quân 2 lượt trong tuần, tổng cộng có 53 lượt phát thanh.

Thành viên Điểm tư vấn đã tiếp cận, thăm hỏi và tư vấn cá nhân cho người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện, thành viên gia đình họ, chủ yếu là kiến thức về chất gây nghiện, triệu chứng nghiện, tác hại của ma túy, vận động họ đăng ký tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, điều trị nghiện bằng chất thay thế như Methadone, tư vấn tạo động lực phòng chống tái nghiện, kéo dài thời gian không sử dụng lại ma túy, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, còn thực hiện việc giới thiệu và chuyển tiếp dịch vụ y tế và xã hội (bao gồm dạy nghề, giải quyết việc làm) cho người được tư vấn, điều này đã tạo được sự kết nối giữa người sau cai nghiện tới các dịch vụ sẵn có tại địa phương. Kết quả tư vấn cá nhân cho 220 lượt người, tư vấn nhóm 38 lượt tại văn phòng Điểm tư vấn, tư vấn tại gia đình 162 lượt, 8 cuộc tư vấn trong cộng đồng cho 298 lượt người tham dự. Phân phát trên 7.000 tờ rơi đến các hộ gia đình. Trong đó có một số trường hợp gia đình người nghiện ở địa phương khác đến Điểm tư vấn để được tư vấn điều trị nghiện cho con, em trong gia đình, chứng tỏ được sự lan tỏa hoạt động và được người dân chú ý đến dịch vụ trợ giúp này.

Điểm tư vấn xã Phú Thạnh duy trì 6 bảng thông tin tuyên truyền ở 6 ấp để thông tin về địa chỉ, thời gian sinh hoạt, hoạt động Điểm tư vấn để nhân dân biết và tham gia sinh hoạt.

Bên cạnh đó, mỗi Điểm tư vấn thành lập và duy trì được ít nhất 1 nhóm tự lực, thành viên là người đã hoàn thành việc cai nghiện ma túy, có xây dựng nguyên tắc và nội quy hoạt động riêng của nhóm, các thành viên tổ chức sinh hoạt định kỳ trong tháng. Điểm tư vấn phường Mỹ Hòa có 8 người sinh hoạt thường xuyên, Điểm tư vấn xã Phú Thạnh có 8 người sinh hoạt thường xuyên. Thành viên tham dự hoàn toàn tự nguyện. Đây là nơi tập hợp, tạo sân chơi bổ ích cho họ, thông qua các hoạt động truyền thông, tiếp cận hỗ trợ từng thành viên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các thành viên, chính họ cũng là cầu nối để tiếp cận những đối tượng khác, từng bước phát triển nhóm và hướng họ đến các hoạt động lành mạnh có ích cho cộng đồng. Đặc biệt có 02 trường hợp ở xã Phú Thạnh, thành viên nhóm tự lực có nhiều tiến bộ, từ bỏ ma túy, có việc làm ổn định với mô hình nuôi ốc trong bồn, chủ nhiệm Điểm tư vấn giới thiệu và hỗ trợ giải quyết cho vay vốn với số tiền 30.000.000 đồng để làm kinh tế.

Ngoài ra, Điểm tư vấn còn phối hợp với ngành y tế, công an và đoàn thể xã, phường tổ chức gặp gỡ, cảm hóa, tư vấn giới thiệu việc làm,.. cho 41 lượt người có nguy cơ cao sử dụng trái phép chất ma túy.

Để hoạt động Điểm tư vấn phát huy hiệu quả tốt hơn, cần tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông (mạng xã hội, báo, đài truyền hình,...) về hoạt động dịch vụ cộng đồng của Điểm tư vấn. Thiết kế, xây dựng tờ bướm giới thiệu điểm tư vấn để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, tư vấn viên theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu cai nghiện, quản lý sau cai tại cộng đồng; các cấp, các ngành cần có chính sách hỗ trợ, cũng như vận động xã hội hóa trong việc đào tạo nghề, tạo việc làm, cho vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy. Thích ứng với tình hình dịch COVID-19, cần chuyển đổi từ hoạt động tiếp cận trực tiếp đối tượng sang tiếp cận gián tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và trợ giúp đối tượng này.

Trong thời gian tới, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng” đến các xã, phường có nhiều người nghiện ma túy, để làm tiền đề triển khai thực hiện công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai nghiện theo nội dung Luật Phòng chống ma túy năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Top