Gia Lai: Triển khai phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao

23/07/2023 18:09

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh yêu cầu triển khai ít nhất 1 mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương.

Gia Lai: Triển khai phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao - Ảnh 1.

Triển khai phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 'Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy' thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

Dự án gồm: Tiểu dự án 1 "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy"; Tiểu dự án 2 "Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy".

Mục tiêu của Tiểu dự án 1 là phấn đấu trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và người sau cai nghiện ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; trên 80% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, người trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng và triển khai ít nhất 1 mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương;

Ít nhất 80% cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được rà soát, kiện toàn hoặc có giải pháp về cơ sở vật chất, trang-thiết bị, phương tiện và nhân sự đạt tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tư vấn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

Đối với Tiểu dự án 2, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trên 80% số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa nghiện ma túy; 100% huyện, thị xã, thành phố có địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy xây dựng, tổ chức các hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng.

Theo Sở LĐTB&XH tỉnh, hiện nay Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Gia Lai là đơn vị duy nhất của tỉnh thực hiện chức năng tiếp nhận quản lý, giáo dục, chữa bệnh, cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma tuý, tuy nhiên cơ sở vật chất chưa bảo đảm, không có bác sĩ, thiếu cán bộ chuyên môn nên công tác quản lý, chữa bệnh cho học viên gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp quản lý giáo dục đối tượng sau cai nghiện tại địa phương hiệu quả chưa cao. Nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống mại dâm hiện nay còn hạn hẹp, phương tiện vật chất chưa đáp ứng đầy đủ cho công tác này.

Dự án hy vọng sẽ cải thiện, nâng cao được hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy.

Vĩnh Hoàng

Top