Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy gồm những nội dung gì?

06/01/2022 15:56

Bạn đọc Lê Văn Quy ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy gồm những nội dung gì? -

Thứ năm 06/01/2022 10:00

Bạn đọc Lê Văn Quy ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy gồm những nội dung gì?

Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy gồm những nội dung gì? - Ảnh 1.

Các học viên cai nghiện ma túy học nghề tại cơ sở cai nghiện

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 24, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Cụ thể như sau:

- Tổ chức dạy văn hóa, học tập các chuyên đề: Giáo dục công dân, sức khỏe và cộng đồng, pháp luật, đạo đức, truyền thống dân tộc và chuyên đề phù hợp khác với số lượng, trình độ học vấn người cai nghiện.

- Tổ chức các hoạt động trị liệu tâm lý nhằm điều trị các rối loạn tâm thần, nâng cao kỹ năng sống, giá trị sống, tư duy tích cực, kỹ năng tự quản lý bản thân cho người cai nghiện.

- Kết hợp việc học tập, trị liệu với việc tư vấn, khuyến khích người cai nghiện tham gia các hoạt động lao động sinh hoạt hằng ngày tại cơ sở để tạo ý thức, thói quen tốt trong sinh hoạt.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, các chương trình sinh hoạt tập thể, trò chơi vận động cho người cai nghiện.

}
Top