Sơ đồ tổ chức của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

25/10/2011 09:41

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Ủy ban Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

}
Top