Hà Nội: Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn

05/02/2015 14:42

Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội phục vụ công tác phòng chống HIV/AIDS, giúp hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện được chăm sóc, điều trị, nâng cao sức khỏe, cải thiện cuộc sống.

Hỗ trợ, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy chế chi tiêu của Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội.

Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội hoạt động nhằm mục đích từ thiện, không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ huy động sự đóng góp, tài trợ của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác hỗ trợ phòng chống, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố và giúp người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được chăm sóc điều trị, nâng cao sức khỏe, cải thiện cuộc sống.

Quỹ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, do UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập, giải thể.

Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các khoản hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu, chương trình y tế của Quốc gia và thành phố; được mở tài khoản tại ngân hàng để tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài.

Quỹ sẽ được chi cho các nội dung: Hỗ trợ phòng, chống, chăm sóc và điều trị cho các đối tượng nhiễm HIV/AIDS có địa chỉ cụ thể theo sự ủy quyền của tổ chức, cá nhân tài trợ bằng văn bản; những đối tượng nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn khi khám, chữa bệnh tại các sơ sở y tế; vợ hoặc chồng người nhiễm HIV/AIDS hoặc ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chi phí xét nghiệm, tư vấn, cung cấp tài liệu hướng dẫn, các phương pháp chăm sóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng…

Bên cạnh đó, quỹ cũng sẽ hỗ trợ, chăm sóc và nuôi dưỡng cho những người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối như hỗ trợ nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ thuốc kháng HIV cho các cơ sở y tế quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, quỹ cũng sẽ chi các hoạt động tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ bao gồm: Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng; hỗ trợ hoạt động tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm kỳ thị phân biệt đối xử, tăng cường hỗ trợ chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; tuyên truyền, phát tài liệu quảng bá, truyền thông đến các tổ chức cá nhân tại cộng đồng nhằm tăng cường gây quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS…
Top