Hà Nội: Không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy

30/03/2020 10:31

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành 2 Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án liên quan đến công tác phòng chống ma túy.

Một điểm sử dụng ma túy bị lực lượng Công an TP. Hà Nội triệt xóa

Tại Kế hoạch 67 triển khai thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”, thành phố đề ra mục tiêu sẽ tổ chức điều tra cơ bản nhằm đánh giá đúng thực trạng 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy có trên địa bàn thành phố. Chủ động thực hiện và nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, bóc gỡ triệt để các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các đường dây tội phạm ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia.

Phấn đấu hằng năm điều tra, truy tố, xét xử trước pháp luật trên 2.000 vụ án về ma túy, trong đó, có 50% số vụ có tính chất mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. Số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng từ 5% đến 10% so với năm trước; 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy ở trong nước được phát hiện, xử lý triệt để.

Thành phố cũng sẽ chỉ đạo tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép liên quan đến dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phòng ngừa, ngăn chặn không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới, không để xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy công khai ở các địa bàn công cộng, khu dân cư, trường học...

Theo đó, không để tái phức tạp điểm, tụ điểm ma túy đã triệt phá; triệt xóa 10 - 20% số điểm, tụ điểm mỗi năm; phấn đấu đến hết năm 2020 không còn điểm nóng về ma túy và không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Cùng với đó, chỉ đạo kiểm soát và nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn ma túy để tổ chức triển khai thực hiện theo 3 tiêu chí “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại” về ma túy tại các địa bàn trên toàn thành phố. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; phát hiện, triệt phá 100% diện tích cây thuốc phiện và cây cần sa trồng trái phép; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy, tách chiết ma túy từ các loại thuốc có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy trên địa bàn thành phố.

Để hoàn thành các chỉ tiêu để ra, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung, các biện pháp để thực hiện dự án. Trong đó, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm về ma túy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tổ chức phạm tội về ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm về ma túy. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đảm bảo các phương tiện, trang thiết bị đặc thù phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp…

Nâng cao năng lực cho 100% lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành Kế hoạch số 66 triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, hằng năm, thành phố sẽ  đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về trình độ nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật và bản lĩnh chính trị cho 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phòng, chống ma túy thuộc lực lượng chuyên trách của Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Hải quan thành phố và kiểm sát viên, kiểm tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân, thẩm phán, thẩm tra viên của Tòa án nhân dân các cấp. Hằng năm, tổng kết, rút kinh nghiệm 100% các vụ  án ma túy lớn, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, hằng năm, phấn đấu có 100% các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, viễn thông, tin học công cụ hỗ trợ chuyên dụng, hệ thống lưu trữ, quản lý dữ liệu được nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy. Hằng năm, 100% các vụ án ma túy được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội; 99% hồ sơ người nghiện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện, trong đó, coi trọng công tác cai nghiện tập trung và quản lý người nghiện ngoài xã hội không để gây ra các vụ phạm tội.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND thành phố tăng cường năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng chuyên trách của Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, năng lực xét xử của Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết các vụ án hình sự về ma túy và quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án nhân dân đối với những hành vi vi phạm liên quan đến ma túy và tội phạm ma túy.

Cùng với đó, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp công cụ chuyên dụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và điều tra, truy tố, xét xử các vụ  án ma túy. Hỗ trợ kinh phí điều tra, truy tố, xét xử những vụ án ma túy, đặc biệt là các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, những vụ án có yếu tố nước ngoài hoặc vụ án xảy ra ở những địa bàn khó khăn, phức tạp về kinh tế, xã hội…

Top