Hà Nội: Kiềm chế, giảm thấp nhất tội phạm về ma túy

22/02/2019 08:27

UBND thành phố Hà Nội đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: Điều tra, khám phá, xử lý hình sự 2.200 vụ án phạm tội về ma túy, trong đó có 1.320 vụ có tính chất mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy; triệt xóa 100% điểm phức tạp về ma túy còn tồn tại đến cuối năm 2018; giữ ổn định các địa bàn, điểm phức tạp về ma túy đã giải quyết dứt điểm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố năm 2019.

UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; tổ chức đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, giải quyết triệt để các điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần kiềm chế, giảm thấp nhất tội phạm về ma túy trên địa bàn.

UBND thành phố đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: Điều tra, khám phá, xử lý hình sự 2.200 vụ án phạm tội về ma túy, trong đó có 1.320 vụ có tính chất mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy; triệt xóa 100% điểm phức tạp về ma túy còn tồn tại đến cuối năm 2018; giữ ổn định các địa bàn, điểm phức tạp về ma túy đã giải quyết dứt điểm. 

Các cơ quan chức năng lập 800 hồ sơ đề nghị tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 600 người. Thành phố tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện điều trị thay thế bằng Methadone, phấn đấu đến cuối năm 2019 lũy tích có 6.500 bệnh nhân được điều trị thay thế bằng Methadone...

Top