Hà Nội: Loại bỏ 4 điểm phức tạp về ma túy trong Tháng hành động phòng, chống ma túy

08/06/2021 10:38

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội với chủ đề: “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”.

Kế hoạch nêu rõ việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân thành phố; tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Đồng thời, tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)” để tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đó, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức; quản lý, giáo dục có hiệu quả số người sau cai nghiện tại cộng đồng, qua đó làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch phải được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; các hoạt động của Tháng hành động cần được triển khai thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng về truyền thông, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phát hiện và biểu dương kịp thời, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Toàn thành phố phấn đấu, phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 130 vụ phạm tội về ma túy (trong đó có 63 vụ có tính chất mua bán trái phép chất ma túy); 100% đối tượng truy nã về ma túy được thống kê phân loại, có kế hoạch hoặc lập chuyên án truy bắt. Tập trung giải quyết, loại 4 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; chủ động rà soát, phát hiện, đưa điểm phức tạp về ma túy vào quản lý để tập trung biện pháp đấu tranh giải quyết, giữ ổn định địa bàn...

Top