Hà Nội tăng cường quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy

10/01/2022 10:28

(Chinhphu.vn) - UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội. -

Hà Nội tăng cường quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội khám sức khỏe cho các học viên. Ảnh: HNM

Hà Nội tổ chức quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn Thành phố; phổ biến sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy về các nội dung, điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trong đó trọng tâm là các quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện ma túy.

Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Thường xuyên tổ chức rà soát, thống kê chính xác, lập danh sách người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, người nghi nghiện theo những tiêu chí cụ thể, thống nhất của Bộ Công an hướng dẫn và có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vi phạm pháp luật, nhất là người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, rối loạn loạn thần cấp; tích cực thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đồng thời rà soát, bổ sung nguồn lực, tổ chức đào tạo, tập huấn đủ bác sỹ, y sỹ có thầm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy, đề xuất bố trí đầu tư trang thiết bị cho tuyến cơ sở để phục vụ công tác xác định tình trạng nghiện ma túy. Thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện, cơ sở cai nghiện công lập và tư nhân có kế hoạch trung và dài hạn đầu tư, nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới các cơ sở cai nghiện trên địa bàn, nhất là các cơ sở cai nghiện công lập theo chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh số lượng người nghiện ma túy theo quy định mới...

Top