Hà Nội xác định 12 chỉ tiêu trong cai nghiện ma túy

01/04/2024 11:56

(Chinhphu.vn) - Các địa phương của Thành phố sẽ vận động 1.200 người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Hà Nội xác định 12 chỉ tiêu trong cai nghiện ma túy- Ảnh 1.

Các bác sĩ khám sức khỏe cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội. Ảnh: VGP/Vĩnh Hoàng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, thành phố phấn đấu trên 80% người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú có hồ sơ quản lý trên địa bàn được tiếp cận các dịch vụ: Tư vấn, biện pháp can thiệp giảm hại, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Tại cơ sở, 100% số xã, phường, thị trấn triển khai việc tiếp nhận đăng ký, hướng dẫn người cai nghiện ma túy tự nguyện, bảo đảm tất cả những người được xác định là người nghiện ma túy đã đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện đều được tham gia điều trị, cai nghiện đúng quy định.

Các địa phương vận động 1.200 người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập. 

Các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy thành lập cung cấp dịch vụ cai nghiện cắt cơn, tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội cho 1.000 người tự nguyện đăng ký tham gia điều trị.

Bên cạnh đó, thành phố thành lập 1.700 hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

100% người hoàn thành các chương trình cai nghiện ma túy trở về địa phương được lập hồ sơ, đưa vào danh sách quản lý sau cai nghiện ma túy (lập hồ sơ quản lý tối thiểu 1.000 người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú); 

Phân công các tổ chức, cá nhân quản lý, giúp đỡ quản lý sau cai nghiện ma túy và theo dõi, đánh giá tỷ lệ tái sử dụng trái phép chất ma túy, tái nghiện ma túy...

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Kế hoạch đề ra 8 nhóm giải pháp, gồm: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện; quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy;

Đồng thời đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Vĩnh Hoàng

Top