Hà Tĩnh: Triển khai các hoạt động bảo đảm tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS

21/02/2017 14:45

Sau 02 năm thực hiện việc bảo đảm nguồn tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020, tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 10 tỷ đồng được đầu tư cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh. Từ nguồn kinh phí này, các hoạt động truyền thông huy động cộng đồng; điều trị nghiện methadone; chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; đào tạo, giám sát…tiếp tục được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã.

Trong thời gian qua Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và công tác phòng, chống HIV/AIDS nói riêng. Đây được ví như đòn bẩy đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh trong điều kiện các chương trình, dự án dần kết thúc.

Tư vấn cho bệnh nhân tại Trung tâm Phòng, chống HIVAIDS Hà Tĩnh

Bs. Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, hướng tới các mục tiêu của "Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030" tại Hà Tĩnh là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ở mức thấp hơn tỉ lệ nhiễm trong toàn quốc và các tỉnh bắc Trung bộ, ngành Y tế tỉnh tập trung vào nhóm đối tượng đích là người nhiễm HIV/AIDS, các nhóm đối tượng nguy cơ cao và cộng đồng dân cư, đẩy mạnh công tác truyền thông thay đổi hành vi trong cộng đồng. Đây được xem là một trong những hoạt động then chốt, góp phần ngăn chặn kiểm soát tốt và giảm thiểu đến mức thấp nhất về số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới công tác truyền thông phù hợp với đối tượng đích

Công tác truyền thông và huy động cộng đồng được đẩy mạnh theo hướng đổi mới nội dung và hình thức, phù hợp với vùng miền, nhóm đối tượng và mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt tập trung vào những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như nghiện chích ma túy, gái bán dâm, quan hệ tình dục đồng giới nam... Trong 02 năm đã tổ chức được 270 lớp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; tuyên truyền vận động người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng chất thay thế Methadone với gần 8.100 người tham dự; in ấn trên 25.000 tờ rơi; tổ chức các buổi mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con… Chất lượng các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS ngày càng được nâng cao.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động như chương trình điều trị cho nhóm nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, chương trình cấp phát bơm kim tiêm sạch, chương trình tiếp thị xã hội bao cao su và chương trình chăm sóc điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) … Đặc biệt chương trình methadone đang triển khai hiệu quả tại 06 điểm gồm: 03 cơ sở điều trị là thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Hương Sơn và 03 cơ sở cấp phát thuốc là huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương khê với tổng số bệnh nhân đang điều trị là 291 người. Chương trình đã giúp nhiều người nghiện trên địa bàn tỉnh có cơ hội từ bỏ ma túy, ổn định sức khỏe và tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cùng với các hoạt động điều trị methadone, công tác giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến huyện và tuyến xã cũng được triển khai đều đặn 01 quý/lần. Thực hiện tư vấn và xét nghiệm cho trên 15.600 khách hàng; trong giai đoạn 2014-2016 đã phát hiện 250 trường hợp nhiễm mới HIV/AIDS.

Thực hiện giám sát chuyên môn tại các phòng khám điều trị ARV; đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh và tuyến huyện. Các hoạt động khác như chương trình chăm sóc điều trị ARV, chương trình điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Nhờ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông; duy trì, mở rộng các hoạt động can thiệp giảm thiểu tác hại nên sau 02 năm thực hiện tỷ lệ người dân được tiếp cận các thông tin về phòng, chống HIV/AIDS đạt cao; số người tham gia điều trị methadone ngày một tăng; số lượng người nhiễm HIV/AIDS phát hiện hàng năm giảm; số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế đạt khoảng 90% …

Tuy nhiên, hiện nay công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn gặp một số khó khăn như: đối tượng nghiện chuyển sang dùng ma túy đá có xu hướng tăng lên, trong khi các cơ sở điều trị methadone chỉ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện vì vậy tỷ lệ bệnh nhân điều trị methadone cầm chừng; nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia và các dự án ngày một cắt giảm, trong khi đó nguồn kinh phí của tỉnh bố trí thông qua Nghị quyết 92/2014 chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu kinh phí để triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; Cán bộ làm việc tại các cơ sở Methadone chủ yếu là cán bộ hợp đồng, họ chưa thực sự yên tâm công tác nên ảnh hưởng đến tính bền vững của chương trình; hầu hết các doanh nghiệp chưa chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp…

Tăng cường truyền thông thay đổi hành vi

Bs. Lê Ngọc Châu cho biết, thời gian tới, để công tác phòng chống HIV/AIDS đạt hiệu quả cao, ngành Y tế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông nâng cao kiến thức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư nói chung, đặc biệt tăng cường hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cho các nhóm người dễ nhiễm HIV, những người dễ bị tổn thương và thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, phối hợp với các Sở, Ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; tiếp tục duy trì có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tăng cường công tác tiếp cận để tuyên truyền, vận động các đối tượng nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone nhằm đạt chỉ tiêu; kế hoạch được giao.

Hà Tĩnh cũng sẽ thực hiện đề án xã hội hóa chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Duy trì hoạt động có hiệu quả 02 phòng khám, điều trị ngoại trú tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và Trung tâm Y tế dự phòng Hương Sơn; triển khai các hoạt động khám bảo hiểm cho bệnh nhân điều trị ARV. Nâng cao chất lượng các phòng tư vấn, xét nghiệm tự nguyện trong toàn tỉnh; chuẩn hóa phòng xét nghiệm; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động tại tuyến y tế cơ sở…

Theo Bs. Lê Ngọc Châu, việc bảo đảm nguồn tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa xã hội rất lớn, góp phần duy trì các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, giúp các đối tượng nghiện chích ma túy, bệnh nhân HIV được điều trị, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh ở mức dưới 0,17% theo mục tiêu chiến lược đến 2020 và tầm nhìn 2030; đạt mục tiêu ba giảm (giảm số người nhiễm mới HIV, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS), cần thiết phải có sự chung tay của cộng đồng, sự phối hợp của ngành liên quan và chính quyền các địa phương để công tác phòng chống HIV/AIDS trở thành hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
}
Top