Hải Phòng: Hơn 1 nghìn người đang được điều trị Methadone

16/09/2020 10:13

Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo kết quả thống kê, các Cơ sở cai nghiện ma túy và Trường Lao động xã hội Thanh Xuân trên địa bàn TP. Hải Phòng đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, chữa trị, dạy nghề cho học viên.

 

Học viên học nghề tại cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh Nhật Thy

Từ ngày 1/11/2019 đến 30/4/2020, các cơ sở đã tổ chức tiếp nhận, quản lý, cai nghiện tập trung cho 2.029 người, bằng 85,82% so với cùng kỳ năm trước (2.029/2.364), trong đó: Số đối tượng từ 31/10/2019 chuyển sang là 1.267người; Số tiếp nhận mới là 762 người.

Số người đang được điều trị thay thế bằng Methadone tại 6 cơ sở của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội là 1.109 người bằng 109,9% so với cùng kỳ năm trước (1.109/1.009 người). Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 138 người, bằng 87,89% so với cùng kỳ năm trước (138/157 người).

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác điều trị và cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được các địa phương, đơn vị duy trì thực hiện, đảm bảo phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

 

}
Top