Hải Phòng: Tệ nạn mại dâm đã giảm

24/08/2020 09:46

Việc thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 đã cơ bản làm giảm tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, số vụ bị bắt giữ giai đoạn 2016-2020 so với giai đoạn 2011-2015 đã giảm 4,8%; giảm rõ rệt về phạm vi, quy mô, mức độ công khai của hoạt động mại dâm nơi công cộng, hạn chế được hoạt động mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, giảm các đường dây, các tụ điểm mại dâm phức tạp.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 của UBND TP. Hải Phòng cho biết, trong những năm qua, Sở LĐTB&XH Hải Phòng đã chỉ đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức 20 lớp tập huấn cho các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố; Đội kiểm tra liên ngành 178 các quận, huyện; cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, phát trên 5.000 tài liệu tập huấn. Tổ chức 117 buổi tuyên truyền cho trên 34.805 lượt người, phát hàng vạn tờ gấp…

Qua công tác truy tố, xét xử các vụ án hình sự về tội phạm mại dâm với các hình thức mạnh như: Cảnh báo, răn đe và giáo dục ý thức pháp luật đã có tác dụng trong xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm; nhất là các đối tượng chủ chứa, môi giới mại dâm, đối tượng có tiền án, tiền sự, bảo kê cho gái mại dâm; đặc biệt đối với các hoạt động mại dâm theo đường dây, tụ điểm phức tạp, mua bán, bóc lột tình dục…

Giai đoạn 2021-2025, UBND TP. Hải Phòng phải tập trung thực hiện trọng tâm vào các giải pháp chính như: Phòng ngừa, hỗ trợ và xử lý nghiêm, quyết liệt các hành vi tội phạm liên quan đến mại dâm. Nâng cao vai trò của cộng đồng, huy động và mở rộng sự tham gia của các tổ chức xã hội, chính quyền, các cấp cơ sở, mọi người dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng chống mại dâm trong tình hình hiện nay. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống phù hợp với các nhóm đối tượng; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để mọi người dân nắm bắt, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm…

Top