Hàng trăm người cai nghiện tại Kiên Giang được hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm

28/08/2020 09:41

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Cụ thể, Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh đã tổ chức chữa bệnh, can nghiện cho 1.782 lượt người (cai nghiện bắt buộc 275; tự nguyện cai nghiện 526; không có nơi cư trú ổn định 981); tổ chức 19 lớp dạy nghề cho 578 học viên đang cai nghiện tại cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có 43/145 xã, phường, thị trấn đã thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy, đã tổ chức cai nghiện cho 280 người (cai nghiện tại cộng đồng 210; tại gia đình 70). Tổ chức khảo sát 1,045 người nghiện ma túy trở về địa phương giai đoạn 2015-2020, kết quả có 785/1.045 người tái nghiện trở lại, chiếm tỷ lệ 75%.

Triển khai mới và duy trì 15 mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng” tại các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, Hòn Đất, An Minh, An Biên và Phú Quốc, giúp đỡ 552 người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm cho 80 người, hỗ trợ vay vốn 44 trường hợp sau cai nghiện với số tiền 675 triệu đồng từ các nguồn quỹ của địa phương để người sau cai có việc làm ổn định cuộc sống. Triển khai thí điểm Đề án điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng bằng thuốc CEDEMEX giai đoạn 2016-2019 cho 50 ca tại 6 huyện và Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh với số tiền 891 triệu đồng; trong đó vận động tổ chức, cá nhân đóng góp 184,7 triệu đồng, hỗ trợ từ ngân sách 706,3 triệu đồng.

}
Top