Hỗ trợ người nhiễm HIV sử dụng thẻ BHYT

26/09/2018 15:06

Tính đến nay, đã có 3.062 người nhiễm HIV được Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” hỗ trợ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Các đồng đẳng viên, CBO thuộc dự án hỗ trợ tiếp cận điều trị HIV. Ảnh: Thùy Chi

Với mục tiêu bảo đảm tất cả người nhiễm HIV đều có thể tiếp cận điều trị ARV và duy trì tuân thủ điều trị thông qua BHYT, Ban quản lý Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho biết, dự án đã chia ra 2 nhóm khách hàng hỗ trợ người nhiễm HIV cần được hỗ trợ: Người nhiễm HIV1 là nhóm hiện không điều trị ARV (chưa điều trị, bỏ trị, mất dấu, gián đoạn điều trị) và người nhiễm HIV2 là nhóm hiện đang điều trị ARV nhưng gặp khó khăn trong việc tái khám và lĩnh thuốc đúng hẹn.

Theo đó, tiếp cận viên thuộc các nhóm sẽ tiếp cận để tư vấn, truyền thông cung cấp kiến thức về điều trị ARV, về BHYT, về giấy tờ tùy thân... Bên cạnh đó, tiếp cận viện còn vận động hỗ trợ những người nhiễm HIV hiện đang không điều trị ARV kết nối điều trị và hỗ trợ trong tái khám đúng hẹn do sợ lộ danh tính, do chưa có BHYT, do thiếu giấy tờ tùy thân... được duy trì điều trị.

Tính đến nay, đã có 3.062 người nhiễm HIV được hỗ trợ. Trong đó, khoảng 1/3 là những người trước thời điểm nhận hỗ trợ không đăng ký điều trị, 70% trong số đó đã đăng ký điều trị sau khi nhận được hỗ trợ của dự án. Khoảng 2/3 người nhiễm HIV còn lại là những người nhiễm HIV gặp khó khăn trong tái khám và lĩnh thuốc đúng hẹn cũng đã được dự án hỗ trợ.

Tuy nhiên, quá trình tiếp cận và chăm sóc khách hàng người nhiễm HIV còn gặp nhiều khó khăn do đây là hoạt động mới, các tiếp cận viên còn chưa có kinh nghiệm trong tiếp cận và tư vấn cho nhóm khách hàng này. Trong khi đó, người nhiễm HIV thường khó khăn trong việc tiếp cận ARV do họ bị mất chứng minh thư nhân dân, đi làm ăn xa ít về, sợ lộ thông tin cá nhân, sợ bị kỳ thị, mất giấy tờ tùy nhân... nên việc hỗ trợ cho khách hàng này đăng ký điều trị lại sẽ mất nhiều thời gian hơn do chưa đồng ý muốn quay lại điều trị
Top