Hỗ trợ, thúc đẩy các cơ hội sinh kế cho nạn nhân của buôn người

05/11/2021 17:28

(Chinhphu.vn) - Được thực hiện từ năm 2018 đến 2021, Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” hướng đến việc thay đổi hành vi, thúc đẩy các cơ hội sinh kế thay thế, tăng cường tiếp cận với hệ thống tư pháp địa phương cũng như các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.

Các hoạt động của Dự án

Dự án do Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh tài trợ, là nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức Di cư Quốc tế, World Vision Việt Nam, Hội đồng Anh và các cơ quan chính phủ Việt Nam với mục tiêu giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của các cá nhân và cộng đồng đối với nô lệ thời hiện đại, trong đó bao gồm mua bán người.

Dự án được thực hiện tại 5 tỉnh thành của Việt Nam: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Sau hơn 2 năm triển khai, Dự án đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan, giúp tận dụng và kết nối các nguồn lực tại địa phương, từ đó thúc đẩy can thiệp tại cộng đồng nhằm hỗ trợ đối tượng đích của dự án - những người là nạn nhân hoặc người có nguy cơ là nạn nhân của mua bán người - hồi phục và tái hoà nhập cộng đồng.

Cụ thể, nâng cao năng lực cho hơn 541 cán bộ hỗ trợ các cấp: Cán bộ công tác xã hội và cán bộ điều phối địa phương, bao gồm lãnh đạo địa phương và/hoặc thuộc các ngành lao động, tư pháp, phụ nữ, công an; cộng tác viên, bao gồm cán bộ đoàn, hội viên hội phụ nữ cấp phường/xã và các trưởng thôn/xóm, tổ dân phố hoặc người có uy tín trong cộng đồng. Hỗ trợ 335 người thuộc nhóm đối tượng đích, bao gồm các dịch vụ về y tế, giáo dục, pháp lý, tâm lý và sinh kế.

Đồng thời thúc đẩy vận động chính sách trong hỗ trợ nạn nhân mua bán người và tăng cường kết nối với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người di cư/người có trải nghiệm bị mua bán là người Việt Nam tại nước ngoài.

}
Top