Hòa Bình: Tăng cường kiểm tra các cơ sở dễ phát sinh mại dâm

18/03/2019 16:15

Trong năm 2019, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178) tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Các cơ sở kinh doanh sẽ kiểm tra bao gồm: Kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như: cắt tóc - gội đầu thư giãn; cafe; dịch vụ tắm hơi ... và các điểm, tụ điểm có biểu hiện hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Việc kiểm tra nhằm đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các đơn vị tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, chấn chỉnh, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Về nội dung, Đội Kiểm tra liên ngành 178 sẽ kiểm tra về hồ sơ pháp lý của cơ sở kinh doanh. Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm trong quá trình kinh doanh; các hành vi vi phạm, lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm; việc chấp hành các quy định về thông báo và báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở với cơ quan chức năng; đăng ký thông tin; đăng ký lưu trú, tạm trú đối với người làm việc trong cơ sở và khách đến lưu trú; công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình kinh doanh và các quy định khác đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự...

Khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp có thể huy động thêm lực lượng là cán bộ của các sở, ngành có thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, trường hợp thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh vắng mặt có thể cử cán bộ khác đại diện cho sở, ngành tham gia Đội kiểm tra. Cán bộ tăng cường hoặc cử thay thế có trách nhiệm, quyền hạn như thành viên chính thức của Đội kiểm tra liên ngành 178.

Định kỳ Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tổ chức kiểm tra về phòng, chống mại dâm đối với cơ sở kinh doanh các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh. Chú trọng các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội.

Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh quyết định kiểm tra đột xuất trong các trường hợp: Có đơn thư tố giác; có tính chất phức tạp tại địa phương do UBND các huyện, thành phố đề xuất về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Bên cạnh đó, tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage; cơ sở kinh doanh khác hoạt động mại dâm trá hình và nghi tổ chức các hoạt động mang tính kích dục trên địa bàn tỉnh dịch vụ như: cafe, cắt tóc - gội đầu, ca nhạc .... Phối hợp các cơ quan liên quan các cấp thực hiện kiểm tra, trường hợp cần thiết huy động hỗ trợ thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tạp liên quan tệ nạn mại dâm.

Top