Hợp tác kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất ma túy

28/11/2019 09:26

UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức ký kết hợp tác kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất ma túy giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và các tỉnh của Vương quốc Campuchia.

Trên cơ sở thực hiện biên bản hợp tác phòng chống và kiểm soát ma túy giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Campuchia, chính quyền Tây Ninh với chính quyền các tỉnh SwayRieng, Thoung Khmum, Prey Veng luôn duy trì, tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp tốt trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên tuyến biên giới.

Thực hiện biên bản hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và 3 tỉnh SwayRieng, Thoung Khmum, Prey Veng (Vương quốc Campuchia), thời gian qua, công tác phối hợp phòng, chống và kiểm soát ma túy trên tuyến biên giới Tây Ninh đạt nhiều kết quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự hai bên biên giới, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các tỉnh giáp biên ngày càng phát triển.

Từ năm 2016 đến tháng 9/2019, lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh bắt, khởi tố 40 vụ, 58 bị can mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, tang vật thu giữ 103,64kg ma túy tổng hợp. 

Bên cạnh đó, thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh và lực lượng chức năng các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên đã có nhiều nỗ lực, duy trì thường xuyên việc giao ban định kỳ, kịp thời trao đổi thông tin và biện pháp cụ thể về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động hành động và thiết lập các đầu mối liên lạc, thông qua người đại diện của Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) phía Campuchia đã cung cấp cho phía Việt Nam nhiều thông tin về đường dây đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. BLO BaVet và Văn phòng BLO Việt Nam trao đổi 10 tin có giá trị về tội phạm ma túy, qua đó bắt được 2 vụ với 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Top