Khắc phục tình trạng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cai nghiện bắt buộc

06/06/2022 09:44

(Chinhphu.vn) - Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở LĐTB&XH khắc phục tình trạng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc chậm thẩm định hồ sơ để chờ hướng dẫn gây khó khăn cho việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Khắc phục tình trạng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cai nghiện bắt buộc - Ảnh 1.

Hội nghị triển khai Nghị định 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Bộ LĐTB&XH vừa ban hành văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Theo đó,  Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở LĐTB&XH tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu đến Phòng LĐTB&XH và các ngành liên quan của cấp huyện việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, khắc phục tình trạng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc chậm thẩm định hồ sơ để chờ hướng dẫn gây khó khăn cho việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện của cơ sở cai nghiện ma túy, đáp ứng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

Phối hợp với Sở Y tế có phương án bổ sung đội ngũ bác sĩ cho các phòng y tế thuộc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện theo quy định tại Nghị định 109/2021/NĐ-CP.

Hướng dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định mới. Phối hợp với ngành Công an, Y tế chỉ đạo thực hiện các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo quy định; làm tốt công tác quản lý sau cai, quản lý giáo dục người nghiện tại địa bàn cơ sở.

UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương cho công tác cai nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Chỉ đạo UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 6, Điều 30 Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

H.Giang

Top