Khung hình phạt cho đồng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý

28/08/2021 09:32

Điều 17 Bộ luật Hình sự đã quy định rõ vấn đề này.

Căn cứ Điều 17 Bộ luật Hình sự quy định về đồng phạm, đồng phạm có các hành vi cấu thành như:

-  Có 2 người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

- Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

- Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Về khung hình phạt, căn cứ Điều 58 và khoản 2 Điều 249 thì Toà án sẽ quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm dựa trên tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.

Mức hình phạt: Có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Top