Khuyến khích đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy

21/02/2022 10:55

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa có thông báo phân công các đơn vị triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy.

 Khuyến khích đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

Lực lượng Hải quan chủ trì và phối hợp triệt phá nhiều vụ án ma túy

Ngày 30/3/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý (Luật số 73/2021/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Để triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy, Bộ Tài chính đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị ngành tài chính khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận tại cuộc họp về công tác phòng, chống ma túy.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công sản chủ trì nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện.

Vụ Chính sách thuế chủ trì nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện.

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp chủ trì nghiên cứu, đề xuất ban hành Thông tư quy định, hướng dẫn và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh đặc biệt tham mưu Bộ Tài chính đề xuất bố trí nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trong năm 2022.

Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh đặc biệt chủ trì, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan có liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Bộ để báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trong năm 2022. Đồng thời, là đơn vị đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 của các đơn vị theo phân công.

Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Hải quan quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trong toàn ngành Hải quan. Cùng với đó, tham gia triển khai các chương trình, kế hoạch của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ thống kê báo cáo về phòng, chống ma túy của ngành Hải quan đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Hoàng Giang

Top