Kiểm soát lây nhiễm và giảm số ca mắc lao đa kháng thuốc tại An Giang

24/12/2021 10:13

Việc thành lập điểm điều trị lao đa kháng thuốc tại khoa lao Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, giảm thiểu chi phí đi lại, ăn, ở cho bệnh nhân lao.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh An Giang, hàng năm tỉnh An Giang phát hiện khoảng 140-180 bệnh nhân lao đa kháng thuốc. Con số này chiếm khoảng trên 20% tổng số 750 bệnh nhân lao kháng thuốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đây, tỉnh An Giang chưa triển khai Điểm điều trị lao đa kháng tại tỉnh. Do vậy, khi có bệnh nhân mắc lao đa kháng thuốc phải chuyển đến Bệnh viện lao và Bệnh phổi Cần Thơ để điều trị giai đoạn nội trú.

Việc chuyển bệnh nhân đi đến Cần Thơ không những gây khó khăn và tốn kém cho người bệnh mà còn gia tăng nguy cơ lây nhiễm lao đa kháng thuốc ra cộng đồng.

Từ tháng 4/2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật An Giang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang triển khai thành lập điểm điều trị lao đa kháng thuốc tại khoa lao Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí đi lại, ăn, ở cho bệnh nhân lao đa kháng.

Việc triển khai Điểm điều trị lao kháng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang là yêu cầu cấp thiết trong kiểm soát lây nhiễm và giảm số ca mắc lao đa kháng, không chỉ cho tỉnh An Giang mà còn là mục tiêu quan trọng mà chương trình chống lao quốc gia đang hướng tới loại trừ bệnh lao năm 2030.
Top