Kiên Giang: Phòng, chống sử dụng ma túy, mại dâm... trong hoạt động du lịch

08/10/2021 14:50

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Kiên Giang, tỉnh cho biết, sẽ tăng cường công tác phòng ngừa, làm giảm các loại tội phạm; bảo đảm môi trường hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch an toàn, lành mạnh.

Đồng thời giảm số vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là các vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch; lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa như vũ trường, karaoke, bar, nghệ thuật biểu diễn...

Tỉnh Kiên Giang kiên quyết đấu tranh với các hành vi môi giới mại dâm trong hoạt động du lịch - Ảnh minh họa

Cụ thể, giảm số vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch (VHTTDL) so với giai đoạn 2017 - 2020, nhất là các vi phạm trong hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch; kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể thao; lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Bảo đảm 100% quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thi hành.

85% người đứng đầu đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được truyền thông thay đổi hành vi về phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa.

85% người đứng đầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm du lịch và dịch vụ du lịch khác được truyền thông thay đổi hành vi về phòng, ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch và phòng, chống mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, chứa chấp các đối tượng sử dụng ma túy, mại dâm... trong hoạt động du lịch.

Tiếp đến, 100% người đứng đầu các liên đoàn, hiệp hội thể thao, 100% câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, 100% người đứng đầu trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh được tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thể thao.

100% người phụ trách Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đoàn nghệ thuật, Thư viện, trường học được truyền thông về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa và thể thao. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng nếp sống văn hóa công sở. 100% thanh tra viên và công chức Thanh tra văn hóa và thể thao, Thanh tra du lịch được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, 80% đối tượng được triển khai thực hiện và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch. 85% tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực của ngành Văn hóa và Thể thao, ngành Du lịch được tuyên truyền pháp luật về VHTTDL. 100% các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành VHTTDL cần được rà roát, hệ thống hóa và xây dựng, hoàn thiện.

Top