Kiện toàn BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế

20/01/2022 12:10

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10/1/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh sẽ do Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Phó Trưởng ban gồm có ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế; ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các thành viên gồm có: Ông Trương Quý Tùng - Phó Giám đốc Đại học Huế; bà Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh đoàn; bà Ngô Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Trần Văn Lập - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Đoàn Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Hoàng Thanh Phong - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Hoàng Văn Nhân - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Võ Minh - Phó Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh; ông Lê Xuân Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Phan Quốc Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; ông Nguyễn Long An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Du lịch; ông Hoàng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Công thương; bà Phan Thùy Dương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Huy Hiển - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai và lồng ghép công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức và chỉ đạo thống nhất công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo mục tiêu, nhiệm vụ chung trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời Huy động các nguồn lực trên địa bàn và sử dụng có hiệu quả  nguồn kinh phí theo đúng nhiệm vụ được giao.

Giang Oanh

Top