Làm sao xác định có mua, bán dâm?

24/09/2016 17:21

Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Ảnh minh họa

Làm sao để xác định việc mua, bán dâm. Trong khi đó, nếu họ có tình cảm, thích nhau thì họ có thể quan hệ và cho nhau tiền?

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo giải thích từ ngữ quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003 thì:

- Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

- Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Theo đó, để xác định việc có hay không hành vi mua bán dâm thì cơ quan chức năng sẽ phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để có kết luận cụ thể xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

(Theo Pháp luật TP HCM)

 

Top