Lào Cai: Nhiều hộ gia đình người sau cai nghiện được vay vốn

29/03/2021 18:19

Tại Lào Cai, gần 50 hộ gia đình có người sau cai nghiện hoặc đang điều trị nghiện bằng Methadone đã được vay vốn theo quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương triển khai thí điểm thực hiện Quyết định số 29⁄2014⁄QĐ-TTg ngày 26⁄4⁄2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (Quyết định số 29⁄2014⁄QĐ-TTg) và Quyết định số 02⁄2020⁄QĐ-TTg ngày 10⁄01⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29⁄2014⁄QĐ-TTg (Quyết định số 02⁄2020⁄QĐ-TTg).

Theo thống kê của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), tính đến hết năm 2020, có 51 khách hàng được vay với số tiền 1.480 triệu đồng.

Trong đó, khách hàng chủ yếu là người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và người sau cai nghiện ma túy. Có 46 trường hợp được vay theo hộ gia đình (nghĩa là gia đình có người sau cai nghiện, người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế); 05 khách hàng là cá nhân đang điều trị methadone. Với số vốn được vay, khách hàng sử dụng mua sắm vật nuôi, thức ăn gia súc, gia cầm, kinh doanh làm tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

Tính đến hết năm 2020, Ngân hàng CSXH tỉnh đã thu hồi nợ 1.302 triệu đồng, hiện còn 8 hộ đang nợ với số dư nợ là 208 triệu đồng là khách hàng tại thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, huyện Sa Pa. Theo đánh giá của ngân hàng và tổ chức đoàn thể cấp xã nhận ủy thác, các cá nhân, hộ gia đình sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ đúng hạn. Đa phần cuộc sống của người được vay vốn nâng lên đáng kể và tác động lan tỏa đến cả gia đình, người thân của họ. Sức khỏe, tinh thần được cải thiện; việc làm, thu nhập của người lầm lỡ dần ổn định và nâng lên. Có người cất được nhà khang trang bắt đầu từ nguồn vốn ấy, khiến họ có động lực, niềm tin hơn để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Với sự hỗ trợ, động viên nhiệt tình của các hội, đoàn thể, nhiều cá nhân, hộ gia đình ở thành phố Lào Cai, huyện Văn Bàn đã tích cực sử dụng vốn vay để sản xuất, kinh doanh phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế, thay đổi cuộc sống.

 

Top