Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong các hoạt động VHTT&DL

04/03/2024 16:12

(Chinhphu.vn) - Các cơ quan, đơn vị của Bộ VHTT&DL lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường...

Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong các hoạt động VHTT&DL- Ảnh 1.

Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Thực hiện Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 7/2/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ VHTT&DL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2024.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy;

Đồng thời tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030.

Hoàng Giang

}
Top