Lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

22/05/2023 17:28

(Chinhphu.vn) - Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội (Bộ VHTT&DL) yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2023.

Lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch  - Ảnh 1.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch tại cơ sở - Ảnh minh họa

Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch… để lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phòng, chống ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy.

Sở VHTT&DL/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch tại cơ sở.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, Facebook…), nền tảng di động… trong các hoạt động tuyên truyền. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Hoàng Anh

Top