Nam Định: Phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy

06/04/2023 10:11

(Chinhphu.vn) - Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vào mục đích bất hợp pháp, chính quyền tỉnh Nam Định vừa thành lập Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Nam Định: Phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy - Ảnh 1.

Gần 45 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”, 30 bánh heroin đã được Công an tỉnh Nam Định thu giữ ngày 23/1/2017. Ảnh: Công an Nam Định

Ngày 5/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng vừa ký quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Nam Định, thay thế 2 quyết định liên quan trước đó.

Theo quyết định, UBND tỉnh Nam Định thành lập Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Nam Định gồm đại diện các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Quản lý thị trường.

Tổ có 1 Tổ trưởng, 8 Tổ phó (trong đó có 1 Tổ phó thường trực); 10 Thành viên (trong đó có 2 Thành viên Thường trực); 2 thư ký.

Tổ trên có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 105/2021/NĐCP ngày 4/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Công an tỉnh Nam Định có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Nam Định được ban hành kèm quyết định thành lập, Tổ có các nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức và chuyển biến về hành động cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa phương trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nhận thức, năng lực về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho các cơ quan chức năng và lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc các sở, ngành.

Đồng thời đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó với mục đích bất hợp pháp; Phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật...

Vĩnh Hoàng

}
Top