Nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống mua, bán người

22/12/2012 09:06

Sở Th ông tin và Truyền th ông Hà Nội vừa phối hợp với C ông an Thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người cho cán bộ th ông tin và truyền th ông , phóng viên các cơ quan báo đài Thành phố.

Ảnh minh họa

Trong chương trình tập huấn, các báo cáo viên đã thông tin diễn biến tình hình và kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; giới thiệu chính sách về phòng, chống mua bán người, nội dung các văn bản pháp luật liên quan, đặc biệt là Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua tháng 3/2011 và có hiệu lực từ tháng 1/2012.

Hội nghị cũng đã cung cấp những kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, gắn với các hình thức tuyên truyền phổ thông, tuyên truyền tại cộng đồng và tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng...

Hiện nay, tội phạm mua bán người ở Việt Nam vẫn tiềm ẩn và phức tạp, có chiều hướng tăng gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 22.000 phụ nữ, trẻ em vắng mặt không lý do và hơn 80.000 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài lấy chồng kiếm việc làm. Hơn 20.000 trẻ em cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Trong số này, có rất nhiều phụ nữ, trẻ em đã trở thành nạn nhân của các vụ mua bán người.

Qua điều tra, số nạn nhân bị bán sang Trung Quốc chiếm 60%, sang Campuchia chiếm 10%, còn lại bị bán sang các nước Singapore, Thái Lan, Nga, Malaysia…

Năm 2012, toàn quốc đã khám phá 460 vụ, bắt giữ 769 đối tượng và giải cứu 844 nạn nhân. Trong đó, đứng đầu là Lào Cai với 43 vụ, Hà Giang 43 vụ, Hà Nội 16 vụ…

Trên địa bàn Hà Nội, tình hình tội phạm mua bán người còn tiềm ẩn và phức tạp. Năm 2012, Công an TP đã điều tra khám phá 16 vụ (có 6 vụ mua bán trẻ em), bắt giữ 33 đối tượng, tăng 5 vụ so với năm 2011.

Các địa chỉ trợ giúp phòng, chống mua bán người:

Điện thoại miễn phí của Công an: 113

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP Hà Nội: 04/39.396.513

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn- Hội LHPB Hà Nội.

Đường dây nóng của Trung tâm của Phụ nữ và Phát triển: 0946.833.380.

Văn phòng Cảnh sát quốc tế Việt Nam tại Hà Nội (Interpol Việt Nam): 04.37.336.305/ 04.37.336.306

Top