Ngành VHTT&DL triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

29/05/2024 10:38

(Chinhphu.vn) - Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch… để lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phòng, chống ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội.

Ngành VHTT&DL triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy- Ảnh 1.

Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch - Ảnh: VGP/Thu Hà

Thực hiện Công văn số 3631/VPCP-KGVX ngày 27/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 từ ngày 01 đến ngày 30/6 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường,thị trấn sạch ma túy”, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ VHTT&DL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2024.

Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch… để lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phòng, chống ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy.

Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Điện tử Tổ quốc, Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật và các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ tăng thời lượng, tần suất thông tin, có bài viết tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch tại cơ sở.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, Facebook…), nền tảng di động… trong các hoạt động tuyên truyền. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Thu Hà

}
Top