Nghệ An: 26/27 xã biên giới đạt các tiêu chí xã sạch về ma túy

18/09/2022 08:22

(Chinhphu.vn) - Sau gần 5 tháng triển khai đề án, có 26/27 xã biên giới ở Nghệ An cơ bản đạt các tiêu chí xã biên giới sạch về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nghệ An: 26/27 xã biên giới đạt các tiêu chí xã sạch về ma túy - Ảnh 1.

Nghệ An quyết "làm sạch" ma túy ở các xã biên giới

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường triển khai các giải pháp chuyển hóa, đấu tranh, "làm sạch" ma túy tại các xã, phường, thị trấn và thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại 27 xã biên giới. Sau gần 5 tháng triển khai đề án, có 26/27 xã biên giới cơ bản đạt các tiêu chí xã biên giới sạch về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 1041/UBND-NC ngày 14/9/2022 về triển khai, rà soát, đánh giá 'làm sạch' ma túy tại địa bàn cấp xã trên toàn tỉnh. Để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tội phạm về ma túy, UBND tỉnh yêu cầu: Đối với Công an tỉnh, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy", phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của đề án đặt ra. Trong đó đối với các địa bàn xã đã hoàn thành các tiêu chí xã sạch về ma túy, tổ chức kiểm tra, thẩm định theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo công an cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện quyết định công nhận "xã sạch ma túy" (đối với những xã đủ điều kiện) để chỉ đạo các ngành, các cấp, hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp giữ "sạch". Đồng thời, tiếp tục tập trung lực lượng, giải pháp để đấu tranh "làm sạch" ma túy đối với các địa bàn chưa đạt tiêu chí xã sạch về ma túy. Tiến hành rà soát toàn diện tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh để chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp có kế hoạch triển khai, nhân rộng "làm sạch" ma túy tại địa bàn cấp xã của 21 huyện, thành, thị với lộ trình, phương pháp khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trên địa bàn…

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cần chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, nhất là tại các địa bàn cấp xã được xác định tập trung chuyển hóa, "làm sạch" ma túy. Trước mắt, khẩn trương tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với lực lượng Công an và các ngành chức năng tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả "làm sạch" tại địa bàn cấp xã…

Đối với Sở Y tế, cần phối hợp với các ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã tập trung huy động lực lượng, phương tiện triển khai điều trị cho các đối tượng nghiện ma túy. Tăng cường hỗ trợ lực lượng y tế làm công tác cai nghiện tại địa bàn được lựa chọn ưu tiên triển khai chuyển hóa, "làm sạch" ma túy; nhất là nhân lực, trang thiết bị y tế, dụng cụ, kit thử ma túy... cho các cơ sở có chức năng xác định tình trạng nghiện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đề ra…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống ma túy, Công an Nghệ An đã ban hành Đề án xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" trên địa bàn Nghệ An. Theo đó, tỉnh phấn đấu xây dựng 27/27 xã biên giới sạch về ma túy, đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước. Mục tiêu của Đề án là huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và toàn dân tại các xã biên giới; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; quyết tâm phấn đấu xây dựng 27 xã biên giới "sạch về ma túy" ngay trong năm 2022 và giữ vững, nâng cao hơn một bước trong những năm tiếp theo.

Giang Oanh

Top