Nghệ An: Tăng cường các biện pháp phòng, chống mại dâm

28/04/2020 10:49

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2020 chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, xử lý triệt để các tụ điểm phức tạp về mại dâm...

Tuyên truyền phòng, chống mại dâm cho chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ. Ảnh Báo Nghệ An

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm. Cùng với đó, nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển khai kế hoạch; chủ trì triển khai công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tư (ANTT) tại địa phương mình. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức hướng dẫn kiểm tra hoạt động chỉ đạo, tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện mô hình phòng ngừa mại dâm; đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; các hoạt động hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương.
 
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về bảo đảm  ANTT, an toàn xã hội.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo cấp cơ sở theo chuyên ngành tích cực tham gia thực hiện tích cực, có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm.
 
UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2020; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể của các thành viên; chỉ đạo thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương; chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn triển khai công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Trước đó, các ngành chức năng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã triệt xóa điểm mại dâm tại Khu du lịch Hòn Câu (xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu). Nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã có chuyển biến về tư tưởng, nhiều quán hàng đã chủ động dọn dẹp đồ đạc, thanh lý tài sản, làm mới thuyền bè, sắm các dụng cụ nghề biển để chuyển hướng nghề nghiệp.

Top