Người lớn và trẻ nhiễm HIV thuộc hộ nghèo sẽ được cấp BHYT miễn phí

11/06/2021 14:26

(Chinhphu.vn) - Từ 1/7trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo và người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng) sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế giúp cho người nhiễm HIV được điều trị ARV bền vững. Ảnh: Thùy Chi

Ngày 15/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, đã bổ sung một số đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 và thay thế cho Nghị định số 136/2013/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Điều 9, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Còn Khoản 8, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước đóng. Nói nôm na là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Như vậy, so với quy định hiện nay tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định 20 này đã bổ sung thêm một số đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, được cấp thẻ BHYT miễn phí, gồm: Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng); người cao tuổi từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với điều kiện: Không thuộc trường hợp không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; đang sống tại địa bàn các xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, các đối sau cũng sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, bao gồm: Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn và không thuộc các trường hợp: trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng do bị bỏ rơi mà chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ hoặc cả cha, mẹ đều bị tuyên bố mất tích…; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.
}
Top