Người mua dâm sẽ bị xử lý như thế nào?

03/06/2019 15:12

Tôi muốn hỏi thế nào bị coi là mua dâm? Hành vi mua dâm bị xử phạt như thế nào? Mua dâm có bị xử lý hình sự?

 Ảnh minh họa

Theo Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003 thì mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu. Và theo đó thì hành vi mua dâm là một hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 22 của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, người mua dâm bị xử phạt như sau:

“Điều 22. Xử lý đối với người mua dâm

1. Người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, người mua dâm có thể bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền; nếu mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn cố ý lây truyền cho người khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Đối với mức phạt tiền khi xử lý vi phạm hành chính, đối với người mua dâm sẽ được căn cứ vào Điều 22 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội như sau:

“Điều 22. Hành vi mua dâm

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.”

- Nếu thực hiện hành vi mua dâm đối với người chưa thành niên dưới 18 tuổi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau:

“Điều 329. Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

1, Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2, Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Mua dâm 2 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3, Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4, Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Theo đó tùy vào hành vi mua dâm và độ tuổi của người chưa thành niên mà sẽ có khung hình phạt nhất định với người mua dâm người chưa thành niên. Tuy nhiên, nếu thực hiện hành vi mua dâm người chưa thành niên thì trước tiên người mua dâm đã có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, và mức hình phạt tù cao nhất lên đến 15 năm tù.

Khi thực hiện hành vi mua dâm, là một hành vi trái pháp luật, người mua dâm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (cảnh cáo hoặc phạt tiền) hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật bởi hành vi trái pháp luật mà mình đã thực hiện.
Top