Nhà nước hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện

20/01/2022 16:04

(Chinhphu.vn) - Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy đã quy định rõ chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy.

Nhà nước hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện - Ảnh 1.

Học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long giao lưu thể thao. Ảnh: Tiếng Chuông

Theo đó, ngân sách nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau: Thương binh;  Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người thuộc hộ nghèo; Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; Trẻ em mồ côi;  Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định:

a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này;

b) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

Theo Bộ LĐTB&XH, trong giai đoạn 2003 - 2020, các cơ sở cai nghiện công lập đã tổ chức cai nghiện tự nguyện cho khoảng 55.000 lượt người, chiếm gần 67% số lượt người đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (55.000 lượt người/80.000 lượt người), trung bình hàng năm cai nghiện cho khoảng 3.500 lượt người tại 110 cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc có chức năng cai nghiện tự nguyện.

Nhìn chung, công tác cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập đang được nhiều địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cai nghiện nhằm khuyến khích người nghiện tự nguyện đăng ký cai nghiện, đồng thời có những chính sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí trong 3 - 6 tháng, hoặc đóng góp theo tỷ lệ 70% nhà nước hỗ trợ, 30% cá nhân người nghiện chi trả như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh...Tính đến nay đã có trên 7.000 người tham gia cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập.

Hoàng Giang

Top