Nhân rộng các mô hình tốt về can thiệp giảm hại cho người bán dâm

31/03/2020 09:32

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020.

Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm đã đạt được những kết quả quan trọng: số người nhiễm HIV mới, số chuyển sang AIDS và số tử vong do AIDS tiếp tục giảm; nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá, thu giữ khối lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay; giảm các điểm, tụ điểm phức tạp, từng bước làm chuyển biến tình hình ở một số “điểm nóng” về ma túy;...

 (Ảnh minh họa. Nguồn internet)

Tuy nhiên, nhận thức, quan điểm về phòng, chống mại dâm còn chưa thống nhất, còn tồn tại một số tụ điểm, ổ nhóm tội phạm tổ chức hoạt động mại dâm gây bức xức du luận; kinh phí cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm từ nguồn ngân sách hạn chế, từ nguồn tài trợ bị cắt giảm; phối hợp giữa các bộ, ngành vẫn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Về phòng, chống mại dâm, trong năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia yêu cầu các đơn vị chức năng đánh giá, tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống mại dâm.

Khảo sát, đánh giá và nhân rộng các mô hình tốt về can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội của người bán dâm tại cộng đồng và các trung tâm hỗ trợ xã hội.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, cộng tác viên cộng đồng trong triển khai các mô hình điểm về phòng ngừa, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người bán dâm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh với các vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Top