Phòng, chống HIV/AIDS tại Bảo hiểm xã hội VN

21/07/2012 14:00

Sau khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, góp phần không nhỏ trong công cuộc phòng, chống AIDS.

Ban chỉ đạo BHXHVN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường kết hợp tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS với các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới các đối tượng tham gia bảo hiểm qua các phương tiện truyền thông đại chúng của ngành.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, BHXHVN cũng tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm. Điều này đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức toàn ngành trong việc tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý, mại dâm.

BHXHVN đã yêu cầu các tổ chức trong ngành như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… đưa việc tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trở thành một trong những nội dung hành động quan trọng.

Sau khi “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” được Chính phủ ban hành, BHXHVN đã phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Chiến lược tới công chức, viên chức toàn ngành với các mục tiêu cụ thể như: Công chức, viên chức ngành BHXH và người thân trong gia đình không có trường hợp nhiễm HIV, không kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan tới HIV/AIDS...

Trước đó tại Chỉ thị 16/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu BHXHVN phối hợp với Bộ Y tế đẩy mạnh và mở rộng việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đối với người bệnh nhiễm HIV/AIDS thông qua hệ thống bảo hiểm y tế.

Top