Phú Yên: Hơn 100 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm

14/02/2020 13:55

Trong năm 2019, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (PCMD, PCMBN) và đạt được mốt số kết quả khả quan.

Năm 2019 đã có 216 người tham gia cai nghiện; 88 người được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; 105 xã, phường, thị trấn được công nhận lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

Trong năm 2020, mục tiêu của Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên là nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy, nâng cấp hoàn thiện cơ sở cai nghiện ma túy, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy. Đồng thời tăng tỉ lệ số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được điều trị, cai nghiện từ 60% năm 2015 lên 80% năm 2020; tăng tỉ lệ người nghiện ma túy được học nghề từ 25% (năm 2015) lên 60%.

Về phòng, chống mại dâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, giảm tối đa tác hại của hoạt động mại dâm; bảo đảm quyền bình đẳng của người bán dâm trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm.

Năm 2020, phấn đấu đạt 100% xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và duy trì thường xuyên; xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm. Thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên các cơ quan thông tấn, báo chí ít nhất một tháng một lần. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông phòng, chống mại dâm thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, tập trung các khu vực có nhiều người di cư đến lao động, sinh sống để hạn chế phát sinh tệ nạn mại dâm. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho báo cáo viên, cộng tác viên về phòng, chống mại dâm, hành vi tình dục an toàn, sức khỏe sinh sản vị thành niên...
Top