Quản lý chặt thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất

13/10/2022 16:32

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y.

Quản lý chặt thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất - Ảnh 1.

Quản lý chặt thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Danh mục thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam gồm 23 loại thuốc và Danh mục chất ma túy, tiền chất là nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất gồm 11 loại.

Thông tư cũng bổ sung quy định miễn trừ, thu hồi Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa tiền chất đối với một số trường hợp như:

Miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y có chứa tiền chất theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Cụ thể: Các trường hợp được miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu: Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 1 có hàm lượng nhỏ hơn 1% khối lượng; hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn 5% khối lượng.

Việc thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa tiền chất theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Cụ thể: Trường hợp phải thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu: Tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung của Giấy phép; sử dụng giấy tờ giả, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động.

Cục Thú y là cơ quan thu hồi Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa tiền chất. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy phép có trách nhiệm gửi Giấy phép phải thu hồi đến Cục Thú y trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi.

Sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy để trị bệnh động vật

Thông tư nêu rõ, người có chứng chỉ hành nghề thú y về chẩn đoán, khám chữa bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh, tiêm phòng cho động vật được phép sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy để trị bệnh động vật theo đơn; trường hợp không sử dụng hoặc sử dụng không hết, trong vòng 10 ngày phải trả lại cho cơ sở đã bán thuốc thú y.

Cơ sở bán thuốc thú y tiếp nhận và lập biên bản nhận lại thuốc thú y có chứa chất ma túy do không sử dụng hoặc sử dụng không hết từ người sử dụng. Biên bản được lập thành 2 bản (1 bản lưu tại cơ sở bán thuốc, 1 bản giao cho người trả lại thuốc). Chủ cửa hàng căn cứ điều kiện cụ thể để quyết định tái sử dụng hoặc tiêu hủy theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 40 Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc thú y.

Tuệ Văn

}
Top