Quảng Trị: Khảo sát, đánh giá thực trạng phòng chống ma túy trong trường học

03/03/2022 13:25

(Chinhphu.vn) - Bên cạnh việc tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong trường học, tỉnh Quảng Trị cũng sẽ tổ chức tập huấn công tác phòng chống ma túy trong trường học.

Quảng Trị: Khảo sát, đánh giá thực trạng phòng chống ma túy trong trường học - Ảnh 1.

Một buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trong học đường tại Quảng Trị. Ảnh: CA Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy trong trường học năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm yhực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ; Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống ma túy do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm giao.

Thông qua hoạt động khảo sát, với các mẫu biểu, bộ công cụ và chọn mẫu phù hợp nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình và công tác phòng, chống ma túy trong trường học trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ Đoàn, Đội và học sinh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị với việc triển khai công tác phòng chống ma túy bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định. Các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học năm 2022 phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo Kế hoạch, bên cạnh việc tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong trường học, tỉnh Quảng Trị cũng sẽ tổ chức tập huấn công tác phòng chống ma túy trong trường học; xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy trong trường học; thực hiện thí điểm xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể (thông qua xét nghiệm nước tiểu) cho thanh thiếu niên, học sinh trong trường học; triển khai Bộ tài liệu "Kỹ năng phòng, chống ma túy" cho học sinh trung học và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh, học sinh trên địa bàn tỉnh...

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến ngày càng phức tạp, gay gắt, người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, đặc biệt là tại các trung tâm đô thị và vùng đồng bào thiểu số. 

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 1.700 người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó người dưới 30 tuổi chiếm hơn 70%. Hầu hết người sử dụng trái phép chất ma túy ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đáng chú ý có một số người đang là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Hoàng Giang

}
Top