Quảng Trị: Tạo chuyển biến tại các địa bàn trọng điểm về ma túy

14/03/2019 16:14

Theo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy của UBND tỉnh Quảng Trị, năm 2019 phấn đấu 100% các địa bàn trọng điểm về ma túy được tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến.

Lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ các đối tượng vận chuyện ma túy. Ảnh internet

Bên cạnh đó, giảm tỷ lệ xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; số vụ phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy mức độ nghiêm trọng  được phát hiện, xử lý tăng từ 5% trở lên so với năm 2018; không phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Nâng cao tỷ lệ người nghiện tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; kiềm chế không để gia tăng số người nghiện ma túy. Phấn đấu mỗi huyện, thành, thị xây dựng ít nhất 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; 80% người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; các cơ sở điều trị nghiện ma túy tập trung của tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy…

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, theo UBND tỉnh Quảng Trị, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở địa phương, đơn vị mình.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm và nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy.

Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm ma túy; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là địa bàn trọng điểm, phúc tạp.

Thực hiện tốt công tác thống kê người nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tập trung của tỉnh; mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Quan tâm công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện…

Top