Sơn La: Duy trì gần 200 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm

17/02/2020 17:05

Duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch về phòng, chống mại dâm năm 2020 với mục tiêu phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và huyện, thành phố, định kỳ hàng tháng, quý đăng tải thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đồng thời duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2020 và các năm tiếp theo. Nghiên cứu, áp dụng các mô hình phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, trấn phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân  trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai đồng loạt, rộng khắp đến các xã, phường, thị trấn; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm với tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm có dấu hiệu, biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm.

Đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đưa nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che, dung túng, tham gia hoạt động tệ nạn mại dâm.

Đẩy mạnh công tác điều tra, triệt xóa các hoạt động kinh doanh dịch vụ có liên quan đến tệ nạn mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ cá nhân, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mại dâm, không để phát sinh tệ nạn mại dâm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý chặt chẽ người lao động ngoại tỉnh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều nhà nghỉ, khách sạn, trọ, nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện và triệt xóa các hoạt động liên quan đến mại dâm.

Top