Sự hình thành và phát triển của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

21/10/2011 16:20

Các mốc thời gian

 

1987

Thành lập nhóm đặc nhiệm ứng phó với HIV/AIDS đặt tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương từ trước khi Việt Nam có ca nhiễm HIV đầu tiên.

1990

Thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS đặt tại Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch.

1993

Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia phòng, chống ma túy do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi làm Trưởng ban, đặt Văn phòng thường trực tại Ủy ban Dân tộc và Miền núi.

1994

Thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS trực thuộc Chính phủ do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch và Bộ trưởng Bộ Y tế làm Phó Chủ tịch;

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1998

Kiện toàn hệ thống bộ máy của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS theo Quyết định số 1122/1997/QĐ-TTg ngày 24/12/1997;

Thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch theo Quyết định số 686/TTg ngày 25/08/1997 và đặt Văn phòng thường trực tại Bộ Công an.

6/2000

Thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/6/2000.

2000-2007

Bộ phận giúp việc của Ủy ban Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đặt tại Văn phòng Chính phủ. Văn phòng thường trực của Ủy ban Quốc gia về phòng chống AIDS đặt tại Bộ Y tế. Văn phòng thường trực của Ủy ban Quốc gia về phòng chống ma túy đặt tại Bộ Công an. Văn phòng thường trực về phòng, chống mại dâm và cai nghiện phục hồi đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2007

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007.

}
Top