Tăng cường kiểm tra việc sử dụng, kinh doanh “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy”

06/05/2019 13:17

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan sử dụng, kinh doanh “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy”.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và UBND các huyện, quận, thị xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND Thành phố về tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, ‘‘tem giấy”. Sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện, phân tích nguyên nhân tồn tại, đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục.

Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo, đài Thành phố; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung, về hậu quả, tác hại của việc sử dụng chất kích thích, gây nghiện nói riêng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán, sử dụng, tổ chức “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy”.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành Chỉ thị của UBND Thành phố về việc tăng cường quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng khí N2O trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo dõi kết quả kiến nghị của UBND Thành phố đối với Bộ Y tế theo Công văn số 5051/UBND-KGVX ngày 17/10/2018 về khuyến cáo tác hại khí N20, báo cáo UBND Thành phố.

Công an Thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh khí N2O “bóng cười”; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, cảnh báo tác hại về ma túy và các chất gây nghiện khác. Nắm tình hình trên mạng Internet, mạng xã hội...

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh học sinh tác hại của việc sử dụng “bóng cười” và các chất gây nghiện “núp bóng” các vỏ bọc, hình thức như: Tem giấy, bùa lưỡi, trà sữa, bánh quy và nghiêm cấm học sinh sử dụng các sản phẩm này; phối hợp với Công an cơ sở không để tình trạng hàng quán bán vỉa hè khu vực cổng trường.

UBND các quận, huyện, thị xã đổi mới hình thức hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến về tác hại việc sử dụng “bóng cười”, các chất gây nghiện. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán khí “bóng cười” trên địa bàn quản lý và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Chú trọng rà soát việc lợi dụng các sự kiện, lễ hội, hội chợ, điểm vui chơi công cộng tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí (quán bar, nhà hàng...) để tổ chức sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, “bóng cười” trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong việc để xảy ra các vụ việc lợi dụng các sự kiện, lễ hội, hội chợ, điểm vui chơi công cộng tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí để tổ chức sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, “bóng cười”, hoạt động công khai, gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận nhân dân.

Top