Tăng cường nhận thức K=K trong chăm sóc và điều trị HIV

27/04/2021 14:00

(Chinhphu.vn) - Một khảo sát quốc tế cho thấy tỷ lệ cao những người sống với HIV biết về khái niệm 'Không phát hiện = Không lây truyền', có nghĩa là K=K. Những người này nhiều khả năng khỏe mạnh hơn so với những người không biết.

Các tổ chức cộng đồng tuyên truyền, lan tỏa thông điệp phòng chống K=K HIV tại Việt Nam. Ảnh: Tống Nam

Một cuộc khảo sát trực tuyến với khoảng 2.390 người sống chung với HIV và đang điều trị bằng thuốc kháng virus (ART) cho thấy rằng đa số biết rằng họ không thể lây truyền HIV cho bạn tình nếu họ đạt được và duy trì sự ức chế virus - một khái niệm được gọi là 'Không thể phát hiện bằng Không truyền được' hoặc U = U (K=K) .

Cuộc khảo sát trong khoảng thời gian từ giữa năm 2019 đên 2020 trên 25 quốc gia, chủ yếu là ở châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cũng có những người tham gia đến từ Nga và Nam Phi, tuy nhiên, phần lớn những người tham gia sống ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

Cuộc khảo sát cho thấy 2/3 số người tham gia đã nói về U = U với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Những người này có nhiều khả năng báo cáo một loạt các kết quả sức khỏe tốt hơn so với những người không biết về U = U hoặc đã tìm hiểu từ các nguồn khác.

Điều này cho thấy, sẽ có lợi cho những người nhiễm HIV khi thảo luận về U = U trong các cơ sở lâm sàng và mọi người có nhiều khả năng tin thông tin hơn nếu họ nhận được thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn là từ các nguồn thông tin “trôi nổi” khác. Những phát hiện cũng cho thấy rằng 1/3 số người tham gia đã không được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ cho biết về U = U. Các tác giả của nghiên cứu nói rằng khoảng cách này nên được thu hẹp bằng cách đưa các cuộc thảo luận về U = U trở thành một phần tiêu chuẩn của chăm sóc HIV.

Nhìn chung, 66,5% người tham gia khảo sát cho biết họ đã thảo luận về U = U với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, từ 38% ở Hàn Quốc đến 87% ở Thụy Sĩ. Những người này có nhiều khả năng tuân thủ điều trị hơn, bị ức chế virus và có sức khỏe tình dục tốt hơn so với những người không biết về U = U. Họ cũng có nhiều khả năng nói với bạn tình và những người khác rằng họ đang sống chung với HIV.

Các nhóm có nhiều khả năng thảo luận về U = U trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe là người chuyển giới (77% đã thảo luận về U = U với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe), những người có bạn tình bình thường (75%) và người da đen (70%).

Tỷ lệ nam giới và phụ nữ đã thảo luận về U = U với bác sĩ chăm sóc sức khỏe khá giống nhau là 67% và 65%. Nam giới có quan hệ tình dục đồng giới cho biết tỷ lệ thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao là 71%. Nhưng nam giới có quan hệ tình dục với phụ nữ có tỷ lệ thấp hơn là 58%. Những người nhiễm HIV ở châu Á là nhóm ít có khả năng thảo luận về U = U với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ, với chỉ một nửa (51%) báo cáo điều này.

Nhiều người tham gia khảo sát cho biết rằng, việc ngăn ngừa lây truyền HIV cho bạn tình là một mục tiêu quan trọng khi họ bắt đầu điều trị ARV có nhiều khả năng nhận thức về U = U hơn những người ít quan tâm hơn về điều này (71% so với 62%). Ví dụ, những người đã thảo luận về U = U với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ cũng có nhiều khả năng tích cực tham gia vào việc chăm sóc HIV của họ hơn bằng cách thảo luận về các lựa chọn điều trị mới. Điều này cho thấy họ có mối quan hệ bệnh nhân/bác sĩ bền chặt hơn những người tham gia khảo sát khác.  

Sự khác biệt giữa các nhóm cho thấy sự giao tiếp phù hợp có thể nâng cao nhận thức về lợi ích của U = U trong một số nhóm dân cư nhất định. Nhưng rõ ràng là có lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi thảo luận về U = U với những người đang điều trị HIV. Việc thêm các cuộc thảo luận về U = U vào các hướng dẫn lâm sàng sẽ giúp cho các cuộc thảo luận này thống nhất hơn và cuối cùng là cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của những người sống chung với HIV.
}
Top