Tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

10/08/2018 16:20

Ngày 9/8, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình), Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính (XLHC) đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho gần 100 cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An.

Để góp phần đưa Luật Xử lý vi phạm hành chính đi vào thực tiễn cuộc sống, ngày 30/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đây là một trong 4 biện pháp xử lý hành chính được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Biện pháp này do TAND cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tuy nhiên vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện cho thấy, việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình thực tế.

Tại hội nghị, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính (XLHC); biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và giải pháp tháo gỡ...

Ngoài ra, các đại biểu tham dự lớp tập huấn cũng đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc, đưa ra các tình huống phát sinh trong thực tiễn áp dụng biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để trao đổi, thảo luận.

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những tình huống, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, góp phần thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày càng hiệu quả.

Top