Thái Nguyên: Cai nghiện ma túy cho hơn 1.100 người

08/10/2021 16:23

9 tháng qua, trên toàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 1.100 trường hợp được cai nghiện ma túy, đạt 112,4% kế hoạch/năm. Trong đó 257 trường hợp cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh; 364 trường hợp cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện cấp huyện; hơn 500 trường hợp cai nghiện tự nguyện tại gia đình.

 Cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh tổ chức cho học viên lao động trị liệu

Cùng các giải pháp cai nghiện còn có gần 300 trường hợp điều trị methadone tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh, trong đó hơn 200 trường hợp tại Cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh; hơn 40 trường hợp tại Cơ sở cai nghiện huyện Phú Lương; gần 50 trường hợp tại Cơ sở cai nghiện T.P Thái Nguyên.

Đặc biệt có 165 trường hợp hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc đang tiếp tục chấp hành quản lý sau cai tại nơi cư trú.

Để nâng cao nhận thức cho mọi người dân về tác hại của ma túy, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã in, cấp phát 55.000 tờ rơi có nội dung về công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người cho nhà văn hóa xóm, tổ dân phố.

Top