Thái Nguyên: Duy trì 16 xã, phường, thị trấn không có ma túy

02/04/2019 14:41

Trong năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đặt ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy. Ảnh internet

Cụ thể, phấn đấu không để phát sinh tụ điểm phức tạp mới; tăng hơn 10% số vụ, đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ so với năm 2018. Đua xét xử án điểm, lưu động ít nhất là 5% trong tổng số vụ xét xử trong năm.

Phấn đấu giảm mức phức tạp về tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn có ma túy; giảm 3-5% số xã, phường, thị trấn có ma túy; 100% số xã, phường, thị trấn có trọng điểm về ma túy được tập trung chỉ đạo, đầu tư tạo chuyển biến.

Bên cạnh đó, duy trì 16 xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy năm 2018; phấn đấu trong năm 2019 mỗi huyện, thành phố, thị xã xây dựng mới được ít nhất 1 xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy, phấn đấu 100% số cơ quan, đơn vị, hành chính sự nghiệp và 95% các doanh nghiệp và tổ chức khác không có tệ nạn ma túy.

Duy trì thực hiện Đề án thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 3.840 người nghiện; tổ chức cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện đối với 1.000 người mắc nghiện ma túy, trong đó đưa đi cai nghiện bắt buộc 200 người.

Phấn đấu phát hiện và triệt xóa 100% diện tích trồng, tái trồng cây có chất ma túy.

Để đạt được các chỉ tiêu, cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân để tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác phòng, chống ma túy; góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Top