Thanh thiếu niên chuyển giới tăng nguy cơ trầm cảm

03/04/2020 15:49

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Nội tiết, 2/3 thanh thiếu niên chuyển giới bị trầm cảm, và nhiều người có ý nghĩ tự tử hoặc tự hại…

Người chuyển giới là người không đồng nhất với giới tính sinh học của mình.

Nghiên cứu mới bao gồm đánh giá hồ sơ y tế của 158 thanh thiếu niên chuyển giới tham gia một phòng khám nội tiết trong giai đoạn 2014-2019. Trong số những người tham gia nghiên cứu có 107 (67,7%) người chuyển giới (giới tính sinh học đối với nữ), 47 (29,7%) phụ nữ chuyển giới (giới tính sinh học đối với nam) và 4 (2,5%) người giới tính phi nhị phân.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh tâm thần ở những người tham gia là 78,5%, trong đó trầm cảm là chẩn đoán phổ biến nhất (66,5%). Suy nghĩ tự tử xuất hiện ở 70,1% nam giới chuyển giới so với 49% ở nữ chuyển giới. Tự hại (vết cắt) cũng phổ biến hơn ở những người đàn ông chuyển giới với tỷ lệ là 56,1% và ở phụ nữ chuyển giới là 25,5%.

Top